Menú novetats

Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós
Departament de Justícia, 2018
Propostes de treball i material complementari com rúbriques d'avaluació, bibliografia, vídeos, adreces i webs de referència que acompanyen al material de consulta per tal de fer comprensibles, de manera fàcil i senzilla, les principals tradicions religioses que conviuen a Catalunya...

Llegiu-ne més...