Menú novetats

Palès, Crsitina; Pérez, Paula; Planas, Josep; [et al.]
Departament de Territori i Sostenibilitat; Departament d'Ensenyament; 2012
Recull dels referents que han anat definint el concepte d'educació ambiental i la seva evolució des de la creació el 1998 del Programa Escoles Verdes. Es creà en un context de presa de consciència...

.

... internacional i de la necessitat d'educar en la responsabilitat per a la millora del medi en les dimensions natural i social. Es tracta d'una eina de millora perquè constitueix un compromís de centre que fomenta la participació de tots els sectors de la comunitat educativa  amb l'objectiu de millorar-ne la gestió dels recursos, l'organització i la participació.