Menú novetats

Ambròs, Alba; Breu, Ramon
Graó, 2011
L’educació mediàtica comprèn el coneixement de la gramàtica audiovisual, la pràctica de la producció escolar creativa i la construcció de la capacitat crítica de l’alumnat.

.

Es passa revista als canals de la nostra societat de la informació: la ràdio, el cinema, la televisió, internet, les xarxes socials, la publicitat... per apostar decididament perquè la seva implantació a les aules sigui una realitat en el termini més breu possible, que permeti formar una ciutadania competent, creativa i crítica davant dels continguts mediàtics.