Menú novetats

Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós
Departament de Justícia, 2018
Eina de referència que contribueix a fer comprensibles, de manera fàcil i senzilla, les principals tradicions religioses que conviuen a Catalunya. S'hi tracta el budisme, el cristianisme, la Fe Bahá'í, l'hinduisme, l'islam, el judaisme i el sikhisme.

Llegiu-ne més...

Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós
Departament de Justícia, 2018
Propostes de treball i material complementari com rúbriques d'avaluació, bibliografia, vídeos, adreces i webs de referència que acompanyen al material de consulta per tal de fer comprensibles, de manera fàcil i senzilla, les principals tradicions religioses que conviuen a Catalunya...

Llegiu-ne més...

Ibarrola, Begonya; Rodero, Paz; [il·lustracions]
Cruïlla, 2018
Recull de 20 contes per a treballar 10 valors seleccionats, dos contes per cada valor. Les narracions s'emmarquen en l'entorn d'una selva on hi viu un nen i diversos animals. Els valors treballats són la valentia, l'amabilitat, l'honestedat, la cooperació, l'autonomia, la sensibilitat, l'esforç, la pau, la responsabilitat i la gratitud...

Llegiu-ne més...

Prats, Enric
Eumo Editorial, 2019
L’autor observa què passa a l'escola, planteja molts interrogants i proposa maneres de pensar solucions. Des de la premissa que educar és transformar, es planteja l'escola i el seu entorn com un espai de canvi constant que centra, al llarg dels quinze capítols...

Llegiu-ne més...

Aucouturier, Bernard
Graó, 2018
Es proposa una reflexió exhaustiva sobre el joc espontani del nen («L’angoixa, tensió de totes les esperances»), analitza també què passa amb el nen que no juga («L’angoixa, tensió de tots els perills») fins arribar al nen que pensa («Un camí, condicions per pensar»). En definitiva, s’aborda un desenvolupament psicològic del nen...

Llegiu-ne més...