Robot autònom programable amb Scratch, amb sensors i actuadors integrats. És una bona eina per iniciar-se en robòtica i programació. Els estudiants aprenen a programar controlant els diferents sensors d'un robot. Conté, per a cada robot, un mòdul de radiofreqüència (llapis + targeta) i cable USB.

[+] informació