Maleta "Projecte Sistema Solar"

Maleta amb material divers que ofereix la possibilitat de fer un treball globalitzat a partir del nucli temàtic del sistema solar. Proposa activitats per a treballar dues setmanes però es pot adaptar fàcilment a diferents situacions. El material es presenta en català i en anglès de manera que es pot utilitzar en programes d’introducció de la llengua anglesa com a llengua vehicular d’aprenentatge. Conté el dossier amb les propostes de treball per al professorat, els experiments proposats i les fitxes de treball i d’avaluació de l'alumnat, lots, brúixoles, un globus terraqui, llibres de consulta i targetes de vocabulari.
Nivell: Cicle Inicial i cicle Mitjà de Primària

[+] Informació