Les grans religionsConté diferents tipus de recursos per tractar amb l'alumnat les cinc grans religions del món: hinduisme, cristianisme, islamisme, judaisme i budisme. Els trets principals de cada tradició religiosa, els seus textos sagrats, les seves pràctiques religioses, quina ha estat la seva influència en la Història de l'Art... En base al seu coneixement fomenta la convivència i la comprensió entre les cultures, la tolerància i el respecte entre diferents formes de pensament i comportament.
Nivell: Cicle Superior de Primària, ESO i Batxillerat
[+] Informació