100 per llegir (3/8)Aquesta maleta conté uns dels 100 llibres per a l'alumnat de 3 a 8 anys, dels més recomanats actualment d'autors catalans i universals. S'hi poden trobar llibres de tots els gèneres i tipologies (coneixements, contes i cròniques).
Nivell: Educació Infantil i Primària
[+] Informació