Roll-up sobre el telescopi, les seves parts fonamentals, el seu funcionament, els diferents tipus de telescopis i una breu història del seu descobriment. Material cedit per la UdG.

Roll-up que explica el material necessari i detalla les instruccions per construir un coet d'aigua. Material cedit per la UdG.