Expositors de 8 plafons blancs per a exposicions amb una mida de 240 x 180 cm. Posats verticalment permeten fer diferents formes. Per facilitar-ne el transport van dins d'una bossa negra de 90 x 60 cm que conté 2 peces de 4 plafons cadascuna. S'acompanya de 50 imants de colors per a subjecció dels documents exposats. Hi ha dos conjunts en servei de préstec.

Dos roll-ups sobre Nicolau Copèrnic i Charles Darwin que descriuen els personatges amb una breu biografia i la seva aportació a la ciència. Material cedit per la UdG.

Roll-up sobre el telescopi, les seves parts fonamentals, el seu funcionament, els diferents tipus de telescopis i una breu història del seu descobriment. Material cedit per la UdG.

Roll-up que explica el material necessari i detalla les instruccions per construir un coet d'aigua. Material cedit per la UdG.