Roll-up que explica el material necessari i detalla les instruccions per construir un coet d'aigua. Material cedit per la UdG.