Descripció: Aparell per mesurar temperatures simultàniament. Es poden fer captures de dades temporitzades i exportar-les posteriorment per analitzar-les.
Observacions: Pertany a la Motxilla bioclimàtica. Només disposa de dues sondes i no es poden utilitzar submergides en líquids.

Fitxa tècnica
Activitat de familiarització
Manual d'ús