DescripcióLa finalitat del programa La motxilla bioclimàtica és fomentar la motivació de l’alumne a partir del treball interdisciplinari del procés d’indagació per a la gestió energètica i la salut. Aquest programa es concreta en els centres educatius en diferents projectes vinculats a la motxilla bioclimàtica. Tota la informació sobre el projecte la trobareu a: http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/motxillabioclimatica/

 

Descripció: Aparell per mesurar distàncies amb precisió a través d'un raig làser.
Observacions: Pertany a la Motxilla bioclimàtica. També permet mesurar àrees i volums. El rang de mesura va des de 0,05 m fins 50 m. 

Fitxa tècnica
Activitat de familiarització
Manual d'ús

 

DescripcióAquest instrument mesura la temperatura i la humitat relativa de l’ ambient.
Observacions: Pertany a la Motxilla bioclimàtica. Permet realitzar mesures contínues i emmagatzemar les dades en una targeta SD i descarregar les dades directament en un full de càlcul.

Fitxa tècnica
Activitat de familiarització
Manual d'ús

 

Descripció: Aparell que permet mesurar la Il·luminació real i no subjectiva d'un ambient. La unitat de mesura és el lux (lx).
Observacions: Pertany a la Motxilla bioclimàtica.

Fitxa tècnica
Activitat de familiarització
Manual d'ús

 

Descripció: Aparell per mesurar la concentració de diòxid de carboni.
Observacions: Pertany a la Motxilla bioclimàtica. Permet fer lectures al moment o bé enregistrar-les periòdicament i analitzar-les posteriorment amb el programari que s'adjunta.

Fitxa tècnica
Activitat de familiarització
Manual d'ús

 

Descripció: Instrument meteorològic, un tipus d'actinòmetre, utilitzat per a amidar la radiació solar incident en la superfície terrestre.
Observacions: Pertany a la Motxilla bioclimàtica.

Fitxa tècnica
Activitat de familiarització
Manual d'ús