Descripció: Dinamòmetres per realitzar experiments: pes, composició de forces, equilbri estàtic...
Observacions: La capsa conté 10 dinamòmetres de 10 N i 10 més de 2,5 N.