Descripció: Incorpora els suports metàl·lics per situar-lo correctament.
Observacions: Hi ha dos bancs de llum (81101 i 81102)

Descripció: Per incubar ous de gallina fecundats.
Observacions: Préstec de llarga durada (mínim 5 setmanes).
Instruccions
Propostes pedagògiques
Exemples

 

Descripció: Per estudiar al cicle de creixement de la Brassica Rapa.
Observacions: Dues capses de plàstic amb dossier inclòs.
Instruccions

Descripció: Làmines per detectar problemes de visió, daltonisme...
Observacions: N'hi ha dos exemplars (81120 i 81121).
Dossier pel professorat

Descripció: Model d'ull humà desmuntable per poder veure i estudiar-ne les diferents parts
Observacions: S'hi adjunta un llistat numerat amb els noms dels elements de l'ull.
Elements de l'ull

Descripció: Col·lecció que conté 25 petxines de mol·luscs marins en caixes de 4 x 4 cm.
Observacions: A cada caixa hi ha el nom llatí del mol·lusc