Descripció: Els Sol i els planetes inflables. Amb bomba manual per inflar.
Observacions: Per estudiar els sistema solar.
Proposta pedagògica