Descripció: Aparell per observar objectes i estructures que no podem veure a ull nu.
Observacions: N'hi ha disponibles 6 unitats (81201 a 81135). L'estoig conté el microscopi amb pantalla, l'alimentador, una tarja de memòria, un estoig amb eines i una capsa amb mostres (tot plegat dins un estoig)

Proposta de pràctica d'EduWikiLab
Proposta de pràctica de FisLab.net

 

Descripció: Microscopi/lupa que permet visualitzar a la pantalla de l'ordinador les imatges.
Observacions: Es connecta per USB i es poden modificar els augments.

 

DescripcióCàmera de vídeo acoplable a un microscopi o lupa binocular. Es pot acoplar a un braç flexo.

Observacions

 

Descripció: Kit de captura i gestió de dades experimentals
Observacions: Conté la consola, el programari MultiLab (maleta de lona blava) i els sensors (maleta de plàstic transparent). Sensors disponibles: de força, d'acceleració, de temperatura i de capacitat pulmonar (espiròmetre). 

Introducció                                                                             

Guia MultiLog                                                          

Guia MultiLab

Descripció sensors

Sensor de temperatura

 Instruccions

 Material didàctic

Sensor de pressió

 Material didàctic

Sensor de distància

 Material didàctic

Sensor de força

 Material didàctic

   

 

Descripció: Aparell per mesurar voltatge, intensitat i resistència elèctrica en corrent altern i continu.
Observacions: Cal revisar la pila de 9 V. Hi ha disponibles 4 unitats: 81116 a 81119.

 

Descripció: Aparell per mesurar el pH d'una dissolució.
Observacions: El maletí conté les solucions necessàries i les instruccions de funcionament