Descripció: Balança de braços clàssica de laboratori
Observacions: Està desmuntada per facilitar-ne el transport. El  muntatge és senzill. Incorpora un conjunt de peses des de 50 g fins a 1 g