Descripció: Balança de precisió pel laboratori de química.
Observacions