Descripció:Sensor que mesura nivells de diòxid  de carboni gasós a partir de la quantitat de radiació  infrarroja absorbida per les molècules de diòxid de carboni.
Observacions: Pel seu funcionament es necessita connectar-lo  a la interfície labquest mini ( també en préstec) i aquesta  a un ordinador on hi hagi el programari lliure logger lite de Vernier. 

Presentació  
Més...  
Programari Logger Lite