Descripció: Aparell per mesurar la velocitat del vent
Observacions