Les competències als diferents àmbits


 

10 idees clau: La competencia lectora segons PISA
Zayas, Felipe
Ed. Graó, d'IRIF, SL; [Barcelona]

Reflexió sobre l’ensenyament i l’aprenentatge d’estratègies de lectura. Té com a marc teòric el document que fonamenta l’avaluació PISA de la competència lectora que proporciona... Llegir [+]

 

Competencias para la ciudadanía. Reflexión, decisión, acción
Morillas Gómez, María Dolores
Ed. Narcea Ediciones; Ministerio de Educación y Ciencia

Aquest llibre respon a la necessitat urgent de crear projectes que generin una nova cultura que doni respostes alternatives, creatives i solidaries a les necessitats i reptes... Llegir [+]

 

Competic. Competències bàsiques en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Marquès Graells, Pere; [coord.]
Ed. Departament d'Ensenyament

Estudi que pretén identificar les competències en el camp de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), realitzat, de manera simultània i... Llegir [+]

 

Competència científica i lectora a secundària. L'ús de textos a les classes de ciències
Màrquez Bargalló, Conxita; Prat Pla, Àngels; [editores]
Ed. Rosa Sensat; [Barcelona]

Incideix en la competència comunicativa dels estudiants de secundària i especialment en la comprensió lectora i en les repercussions que té en la competència... Llegir [+]

 

Competència informacional: del currículum a l'aula
Blasco Olivares, Anna; Durban Roca, Glòria
Ed. Rosa Sensat

Es presenta una proposta per a l’articulació de la competència informacional als centres educatius, conceptualitzada de forma transversal i interdisciplinària i utilitzant... Llegir [+]

 

Competències bàsiques de l'àmbit digital. Identificació i desplegament a l'educació primària
Departament d'Ensenyament
Ed. Departament d'Ensenyament

Aporta informació relativa a la gradació de l'assoliment de les competències de l'àmbit digital al final de l'educació primària, la identificació dels continguts clau associats... Llegir [+]

 

Competències bàsiques de l'àmbit digital. Identificació i desplegament a l'educació secundària obligatòria
Departament d'Ensenyament
Ed. Departament d'Ensenyament

Aporta informació relativa a la gradació de l'assoliment de les competències de l'àmbit digital al final de l'educació secundària obligatòria, la identificació dels continguts... Llegir [+]

 
 

 

Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic. Identificació i desplegament a l'educació primària
Departament d'Ensenyament
Ed. Departament d'Ensenyament

Aporta informació relativa a la gradació de l'assoliment de les competències de l'àmbit al final de cada etapa educativa, la identificació dels continguts clau... Llegir [+]

 

Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic. Identificació i desplegament a l'educació secundària obligatòria
Departament d'Ensenyament
Ed. Departament d'Ensenyament

Aporta informació relativa a la gradació de l'assoliment de les competències de l'àmbit al final de cada etapa educativa, la identificació dels continguts clau... Llegir [+]

 
 

 

Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l'educació primària
Departament d'Ensenyament
Ed. Departament d'Ensenyament

Aporta informació relativa a la gradació de l'assoliment de les competències de l'àmbit al final de cada etapa educativa, la identificació dels continguts clau... Llegir [+]

 

Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l'educació secundària obligatòria
Departament d'Ensenyament
Ed. Departament d'Ensenyament

Aporta informació relativa a la gradació de l'assoliment de les competències de l'àmbit al final de cada etapa educativa, la identificació dels continguts clau... Llegir [+]

 

Competències bàsiques per parlar i escriure ciència a l'educació primària
Casas Vilalta, Montserrat; [coord.]
Ed. Rosa Sensat

Explica el procés i els resultats d'una recerca interdisciplinària en l'àrea de coneixement del medi natural i social que s'ha portat a terme en cinc centres d'educació... Llegir [+]

 

Competències i didàctica de la llengua. Articles, 51
Duran, Carme; [et al.]
Ed. Graó

Les aportacions de la recerca en didàctica de la llengua i la literatura permeten avançar algunes propostes per ajudar l'alumnat a llegir, escriure i expressar-se oralment... Llegir [+]

 

Cómo mejorar la comprensión lectora. Estrategias para lograr lectores competentes
Calero Guisado, Andrés
Ed. Wolters Kluwer

S’analitza la competència bàsica “aprendre a aprendre” i es redefineix com aprendre a comprendre, una competència bàsica que s’ha d’entrenar mitjançant... Llegir [+]

 

Desarrollo de competencias matemáticas con recursos lúdico-manipulativos. Para niños y niñas de 6 a 12 años
Alsina, Àngel
Ed. Narcea

Recull d'activitats manipulatives i jocs per a l'aprenentatge de les matemàtiques. Els recursos estan estructurats en cinc apartats que són els blocs que s'haurien de tenir... Llegir [+]

 

El desarrollo de la competencia matemática
Goñi, Jesús M.
Ed. Graó

Reflexió de l'autor sobre dues maneres diferents d'enfocar l'ensenyament de les matemàtiques: les matemàtiques com a àrea de coneixement del currículum de l'educació... Llegir [+]

 

Enfilem les competències. Les competències bàsiques a l'àrea de Llengua
Pena Fíguls, Rosa; [coord.]
Ed. ICE. UB

Materials generats en el Mòdul 1 del Curs de formació de formadors: "Les competències bàsiques de llengües" organitzat pel Programa de Llengua de l'ICE de la UB... Llegir [+]

 

Enseñar por competencias en Educación Física
Blázquez, Domingo; Sebastiani, Enric M
Ed. INDE Publicaciones

Aquest llibre pretén ajudar i donar resposta als docents per treballar tenint en compte les competències. Està estructurat en nou capítols i cada un d'ells tracta... Llegir [+]

 

Internet y competencias básicas. Aprender a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender
Monereo, Carles; [coord.]
Ed. Graó

Ofereix reflexions, idees, activitats, materials i recursos que faciliten l'ensenyament de competències comunicatives, a travès de la interacció amb l'alumnat, mitjançant... Llegir [+]

 

La competència d'aprendre a aprendre
Carretero, M. Reyes; Fuentes, Marta
Ed. Graó, d'IRIF, SL; [Barcelona]

Proposta per orientar els professionals de l’educació, sobre com poden treballar per tal que els seus alumnes adquireixen progressivament més autonomia i competència... Llegir [+]

 

La competència d'autonomia i iniciativa personal. Proposta de desplegament curricular a primària i secundària
Guitart Aced, Rosa; París Pujol, Eulàlia
Ed. Graó

Aquest llibre fa un proposta de desplegament de la competència transversal d'autonomia i iniciativa personal amb exemples de programacions per als centres... Llegir [+]

 

Les set competències bàsiques per educar en valors
Martín García, Xus; Puig Rovira, Josep M.
Ed. Graó

Presenta un conjunt de competències personals i professionals per educar en valors i, sobretot, ofereix un seguit d'exercicis per entrenar-les. Per educar en valors... Llegir [+]