La biblioteca escolar ha de proporcionar als usuaris i usuàries un entorn funcional i atractiu que n’afavoreixi i en potenciï la funció educativa. L’espai ha de permetre la convivència de les diverses funcions de la biblioteca escolar com espai de trobada, espai formatiu i espai per compartir lectures i treballar amb la informació.

La biblioteca escolar ha de facilitar lliure accés a tot l'alumnat del centre educatiu i a la resta de la comunitat educativa; en aquest sentit, la seva ubicació, disseny i equipament hauran de satisfer les necessitats d’accessibilitat de tots els usuaris, d’acord amb la normativa vigent.
L'associació L'Amic de Paper proposa els deu punt fonamentals per posar a punt la biblioteca d'un centre educatiu.

Llegiu-ne més...