L’Epèrgam no permet fer l'estadística del préstec. És a dir no té una funció pròpia que permeti a una escola o institut saber quins llibres han llegit els seus alumnes o quin podria ser el top ten de les lectures al llarg del curs. Però, hi ha un procediment per saber quins llibres ha llegit un alumne o ha utilitzat un docent al llarg d'un curs.

Llegiu-ne més...