En aquest espai trobareu resposta a les qüestions que ens sorgeixen en abordar la creació d’una biblioteca escolar 2.0, com per exemple: 
  • Quin és el paper d'una biblioteca 2.0?
  • Quins són els seus àmbits d’actuació?
  • Quins són els punts febles i els forts de la nostra biblioteca 2.0?
  • Quines són les eines més adients per desenvolupar la biblioteca digital?
  • Com ho hem de fer per crear i compartir arxius?
  • I per participar i col·laborar amb la biblioteca?
  • Quines són les xarxes socials que podem utilitzar?

Llegiu-ne més...

 

Pautes per a les biblioteques d'infantil, primària i secundària per facilitar l'organització dels documents i la localització a les prestatgeries d'una forma sistemàtica i amb uns criteris unificats. La utilització d'aquest document és millor fer-la d'acord amb la biblioteca pública de l'entorn.

Llegiu-ne més...

 

Els pictogrames permeten identificar d'un sol cop d'ull la temàtica dels documents. Utilitzats en els llibres de coneixements del fons infantil els ajuden durant el seu creixement a reconèixer-los més ràpidament i relacionar-los amb la Classificació Decimal Universal o CDU a mesura que van fent-se més grans

Llegiu-ne més...
... i [+]

 

 

La biblioteca escolar ha de proporcionar als usuaris i usuàries un entorn funcional i atractiu que n’afavoreixi i en potenciï la funció educativa. L’espai ha de permetre la convivència de les diverses funcions de la biblioteca escolar com espai de trobada, espai formatiu i espai per compartir lectures i treballar amb la informació.

La biblioteca escolar ha de facilitar lliure accés a tot l'alumnat del centre educatiu i a la resta de la comunitat educativa; en aquest sentit, la seva ubicació, disseny i equipament hauran de satisfer les necessitats d’accessibilitat de tots els usuaris, d’acord amb la normativa vigent.
L'associació L'Amic de Paper proposa els deu punt fonamentals per posar a punt la biblioteca d'un centre educatiu.

Llegiu-ne més...

 

 

L’Epèrgam no permet fer l'estadística del préstec. És a dir no té una funció pròpia que permeti a una escola o institut saber quins llibres han llegit els seus alumnes o quin podria ser el top ten de les lectures al llarg del curs. Però, hi ha un procediment per saber quins llibres ha llegit un alumne o ha utilitzat un docent al llarg d'un curs.

Llegiu-ne més...

 

 

Subcategories