Hem... iniciat, aquest segon trimestre, les conferències de l'Ara Escric amb l’objectiu de potenciar l’escriptura com a matèria transversal en totes les assignatures.
Es tracta de tres cicles de sis conferències cadascun (un cicle per a EI - CI, un per a CM - CS i un per a ESO), que tenen com a finalitat millorar la competència escrita dels alumnes per augmentar la seva capacitat de comunicació i el seu rendiment acadèmic i, així, afavorir l’èxit educatiu.
  Tríptic informatiu   Presentació del Departament d'Ensenyament