Formularis Google
o
com realitzar i gestionar una enquesta online

Els formularis són una de les eines interessants que tenim disponibles en el Drive de l'entorn Google-XTEC. Ens permeten realitzar enquestes, inscripcions... amb molta facilitat, amb una tipologia de preguntes molt diverses. Posteriorment les podem podem gestionar i fer-ne un anàlisi molt facilment.      
Adreçat al professorat de qualsevol nivell educatiu que utilitzi habitualment l'entorn Drive del Google.
25 de febrer de 2019
Inscripció: del 18 al 21 de febrer de 2019