Edició de vídeo amb croma

El croma (de l'anglés chroma key) és una tècnica audiovisual utilitzada àmpliament tant en cinema i televisió com en fotografia, que consisteix en la substitució d'un fons per un altre mitjançant ordinador. Al CRP del Gironès tenim un equip de croma en préstec. En el taller aprendrem a editar un vídeo amb croma en diferents plataformes ( IOS, ANDROID...) Adreçat al professorat de qualsevol nivell educatiu amb coneixements bàsics d’edició de vídeo.

 

28 de gener de 2019
Inscripció:  del 21 al 24 de gener de 2019     

Google Drive
o
una eina interessant per elaborar i compartir documents

Sovint hem de treballar documents conjuntament entre el professorat del centre, del cicle, de l’equip docent, de l’equip directiu... En aquest taller descobrirem l’eina ideal per a portar a terme aquest treball col·laboratiu: un mateix document és compartit entre vàries persones i pot ser modificat i editat simultàniament.
A l’aula també és una molt bona eina per a la realització de treballs en grup, projectes d’aula, treballs de crèdit de síntesi... en definitiva per facilitar el treball col·laboratiu.
Adreçat al professorat de qualsevol nivell educatiu que vulgui adquirir un domini bàsic d'aquesta eina informàtica.
11 de febrer de 2018
Inscripció:   del  4 al 7 de febrer de 2019   

Formularis Google
o
com realitzar i gestionar una enquesta online

Els formularis són una de les eines interessants que tenim disponibles en el Drive de l'entorn Google-XTEC. Ens permeten realitzar enquestes, inscripcions... amb molta facilitat, amb una tipologia de preguntes molt diverses. Posteriorment les podem podem gestionar i fer-ne un anàlisi molt facilment.
Adreçat al professorat de qualsevol nivell educatiu que tingui un domini bàsic de l'entorn Drive del Google.
25 de febrer de 2019
Inscripció: del 18 al 21 de febrer de 2019