Descripció: Material divers per treballar l'energia solar a l'aula de forma experimental.
Observacions: Forn solar, CD blanc i negre, termòmetre, lupa, vasos blancs i negres, plaques fotovoltaiques i motor...
Proposta pedagògica

DescripcióMaleta que conté un emisor i un receptor de microones i elements d'experimentació: pantalles, reixes...
ObservacionsPermet experimentar amb les microones: reflexió, refracció, polarització, ones estacionàries, interferències, difracció, efecte doppler...

 

Manual

Experiència

DescripcióCaixa amb 25 llanternes i 25 miralls.
Observacions

DescripcióUlleres per observar imatges tridimensionals (amb relleu) a partir de fotografies dobles preses des d'angles diferents. 
 

Descripció: Dinamòmetres per realitzar experiments: pes, composició de forces, equilbri estàtic...
Observacions: La capsa conté 10 dinamòmetres de 10 N i 10 més de 2,5 N.