Hem... participat en la II Jornada educativa para la población gitana que, el dilluns 15 de juny, es va celebrar a Madrid.
Des del Sector Est de Girona vàrem aportar la nostra experiència de treball en xarxa i el projecte de promoció escolar, que s’està duent a terme en el marc de treball del PEE Sector Est / PDC Integrant Accions, participant en una de les taules rodones com a ponents: Nicolasa Zapata (promotora escolar), Maribel Ministral (coordinadora àmbit escolar/EAP) i Montserrat Bertran (assessora LIC).
La jornada s’emmarca en les actuacions que dinamitza el Grup de Treball d’Educació del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, i té com a objectiu oferir un espai d’intercanvi d’experiències i projectes per a la millora educativa de l’alumnat gitano.