Les propostes d'activitats de formació per al curs 2019-20 ja han estat recollides. A partir del dia 15 de juliol es publicaran les activitats definitivament aprovades per la comissió del Pla de Formació de Zona.