Mostra de materials de propaganda impresa que ja formen part del patrimoni cinematogràfic i que cal reivindicar i conservar. Del 9 de juliol de 2013 al 26 de gener de 2014. Museu del Cinema.

Llegiu-ne més...

.

A obres que continguin una reflexió pedagògica o una anàlisi sobre l'acció educativa cap al desenvolupament integral de la persona. Presentació de treballs fins al 31 d'octubre de 2013.

Llegiu-ne més...

.

Fins al 15 de juliol de 2013, l'horari d'atenció al públic del Servei Educatiu del Gironès serà de 8 a 3h.

Llegiu-ne més...

.

A iniciatives de centres educatius, biblioteques i entitats que s’hagin mostrat actives en el foment de la lectura i la dinamització lectora utilitzant materials de Lectura Fàcil. Termini fins al 15 d'octubre de 2013.

Llegiu-ne més...

.