De nivell bàsic, intermedi i superior, per aprendre a crear i organitzar cursos de moodle. Adreçats al professorat de primària i secundària. Inici: 15 de desembre.

Llegiu-ne més...

.

Concurs organitzat per l'ACC per fomentar la participació del professorat i l'alumnat de primària i secundària en activitats relacionades amb l'educació del consum. Inscripció fins al 15 de desembre.

Llegiu-ne més...

.

Proves de règim lliure per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i de nivell avançat d'anglès, curs 2013-2014 (convocatòria extraordinària). Inscripcions del 25 al 29 de novembre. EOI Girona.

Llegiu-ne més...

.

Recull organitzat per àmbits i per dates sobre convocatòries de certàmens i concursos del territori que puguin estimular la participació. ST del Departament d' Ensenyament a Girona. 

Llegiu-ne més...

.