L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades posa a disposició dels centres una guia amena i didàctica per fer un bon ús en la gestió de les dades als Centres.

Llegiu-ne més...