Convocats pel Departament d'Ensenyament amb l'objectiu de potenciar i estimular l’expressió i la producció escrites dels nois i noies i fomentar i difondre una tradició cultural pròpia i arrelada al país. Els Jocs van adreçats als centres d’educació primària i d’educació secundària obligatòria.
Llegiu-ne més...