• Aquesta activitat de formació és un seminari i per tant porta associada una tasca de participació/treball dels inscrits al llarg del curs.
  • Els inscrits al seminari us heu compromès a aplicar a l'aula amb els alumnes, conjuntament amb un company del claustre, alguna de les propostes que es vagin presentant.
  • La cinquena sessió del seminari consistirà en un intercanvi d'experiències on cadascú presentarà a la resta del seminari el resultat de l'aplicació en el seu centre.
1a sessió: 27 d'octubre
2a sessió: 24 de novembre
3a sessió: 19 de gener
4a sessió: 23 de febrer
5a sessió: 27 d'abril
 
 
 
 
 
L
J
 
 
  • Concretar el títol: 6 de març
  • Data límit per publicar la versió definitiva: 10 d'abril
  • Revisió de les experiències: del 13 al 16 d'abril
  • Notificació presentacions: 17 d'abril
  • Cinquena sessió - presentació d'experiències: 27 d'abril