Tres roll-ups que descriuren tres tipus de carburants: biocarburants líquids, gasos i electricitat. Podeu descarregar-vos el material de suport:

Guia de l'exposició
Document pel professorat
Exercici per l'alumnat

 

Dos roll-ups sobre Nicolau Copèrnic i Charles Darwin que descriuen els personatges amb una breu biografia i la seva aportació a la ciència. Material cedit per la UdG.

Expositors de 8 plafons blancs per a exposicions amb una mida de 240 x 180 cm. Posats verticalment permeten fer diferents formes. Per facilitar-ne el transport van dins d'una bossa negra de 90 x 60 cm que conté 2 peces de 4 plafons cadascuna. S'acompanya de 50 imants de colors per a subjecció dels documents exposats. Hi ha dos conjunts en servei de préstec.

En set plafons (roll-ups de 100 x 200 cm) es recullen els nous materials emprats en els esports nàutics (materials del buc, planxes de windsurf, veles i caps i pintures i recobriments), així com quatre entrevistes a quatre esportistes de referència del nostre país. Material cedit pel Departament de Química de la UdG

Web amb informació detallada sobre l'exposició