Descripció: Material divers per fer experiències: Fibra òptica, lents, miralls, làsers, polaritzadors, xarxes de difracció, escletxes...
Observacions: Material cedit per l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). Hi ha material per a 10 grups de 2 0 3 alumnes.
Proposta d'experiències