Les activitats del Pla de Formació de Zona es van iniciant segons els calendaris previstos.