Ha acabat el període general d'inscripció. A partir del 9 d'octubre es podran consultar les assignacions.