El proper...

Què?

Els TICTAC tallers són sessions monogràfiques, en el marc del Pla de Formació de Zona del Gironès, que oferirà el CRP del Gironès al professorat en general (infantil, primària i secundària) de dues hores de durada sobre temes interessants i d’actualitat relacionats amb les TIC (programari i maquinari) i les TAC (aplicacions didàctiques de les noves tecnologies).

Quins?

Aquí pots veure més informació dels tallers que s'ofereixen aquest curs 2016/2017.
  Aquest curs l'oferta és més reduïda i comença el segon trimestre perquè hem potenciat els tallers TAC al centre.

Calendari

Blogs 23/01/2017
Drive de Google 06/02/2017
Formularis Google 06/03/2017
Edició de vídeo 20/03/2017
Edició d'imatges online 03/04/2017

Com?

  • Els tallers són només un petit tast, una presentació, d’un recurs concret i per tant en cap cas s’aprofundirà sobre el tema: es presentaran els recursos i es farà èmfasi en la seva utilitat pedagògica. El professorat que, en veure’n la utilitat didàctica, vulgui treballar més a fons el tema haurà de realitzar alguna altra activitat de formació.
  • Cada taller serà independent de la resta i per tant el professorat es pot inscriure a aquell o aquells que més l’interessin.
  • Hi haurà un procés d’inscripció, i posterior assignació, d’acord amb el nombre de places disponibles. Aquest procés s’iniciarà aproximadament 8 dies abans de la data de realització del taller i es farà telemàticament com la resta de cursos de formació.
  • Subscripció: el professorat que vulgui rebre un correu personalitzat sobre l’obertura del procés d’inscripció per a cada taller, pot omplir el formulari del costat per a sol·licitar-ho.

Quan?

Tindran lloc els dilluns de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.

On?

Al Servei Educatiu del Gironès: Sol, 15. 17004 Girona. Tel. 972 41 35 69

Per a qui?

S’hi pot inscriure qualsevol professor, d’infantil, primària i secundària.

Certificat?

Donat que són sessions de només dues hores de durada no hi haurà certificat de formació. Els professors que vulguin aprofundir en alguns d’aquests temes poden cursar posteriorment alguns dels cursos telemàtics o presencials que s’ofereixen en el Pla de Formació.

Materials?

Es procurarà que per a cada sessió hi hagi un material, teòric i pràctic.